stijn wille

nieuwe plannen

voor lede

  • De burgemeester moet er zijn voor iedereen en moet burgers met elkaar verbinden. Het algemeen belang staat voorop.  Hij onderhoudt op basis van een sterke dossierkennis de nodige contacten met de overheden en hun administraties met het oog op opvolging van werken, zoeken naar subsidiemogelijkheden, …
  • We streven naar één gezamenlijke huisvesting voor gemeente- én OCMW-diensten. Geen groot(s) prestigeproject, maar een campus die aanpasbaar en veranderingsgericht is, zodat de ingenomen oppervlakte kan worden uitgebreid of beperkt naargelang de noodzaak. Op die manier kunnen we vlot inspelen op evoluties zoals verdere digitalisering, het toenemend thuiswerk en eventuele (al dan niet verplichte) gemeentefusies.
  • Alle ruimtes moeten heel eenvoudig beschikbaar zijn, gebruikt of hergebruikt kunnen worden door verenigingen, scholen, starterslabs, co-working hubs (groeperen van thuiswerkenden).
  • We maken een beleidsplan ruimte in nauw overleg met alle inwoners. Behoud van de groene ruimte, het landelijk karakter en respect voor het eigendomsrecht staan daarbij centraal.

37 jaar. Gehuwd met Anneleen en vake van Lore en Elise. Zelfstandig ir. Architect.
Schepen van bevolking en burgerlijke stand, senioren, markten en kermissen, middenstand en nijverheid, werkgelegenheid, kieszaken, vreemdelingen en militie.

Kasteeldreef 121 • 9340 Lede • stijn@openlede.be