COVID19 – Open Lede stelt pakket steunmaatregelen voor

Gemeentelijke steunmaatregelen op de gemeenteraad

De maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook grote gevolgen voor iedereen die actief is in onze gemeente. Open Lede vindt dat het gemeentebestuur extra ondersteunende maatregelen moet nemen om deze moeilijke periode door te komen.

De gemeenteraad van 16 april 2020 is de eerste waarop eventuele maatregelen aan bod kunnen komen.  Open Lede stelt echter vast dat de agenda van deze gemeenteraad identiek is aan die van de geschrapte gemeenteraad in maart.   Steunmaatregelen voor onze zelfstandigen en ondernemers, voor onze verenigingen of inwoners zullen dus niet worden besproken.

Open Lede: “Gemeenteraad moet ook over Corona gaan.”

Open Lede stelt op de gemeenteraad van april daarom zelf een pakket van maatregelen voor. Hieronder een overzicht van enkele voorstellen.

Voor onze verenigingen

Geen evenementen door de coronacrisis?  Voor de meeste van onze verenigingen betekent dat ook dat er geen inkomsten zijn waardoor hun werking in gevaar komt. 

Open Lede vraagt dubbele subsidie voor al onze verenigingen

Zodat Lede blijft bruisen, ook na de crisis!

Voor verenigingen met specifieke problemen

We denken hierbij aan bv Chiro Nele Lede.  In hun lokalen in de groenstraat wordt momenteel druk verbouwd.  Of aan onze carnavalsverenigingen die moeten vertrouwen op inkomsten uit eetfestijnen en andere evenementen om de huur van hun loodsen te betalen.

Open Lede vraagt een eenmalige extra subsidie of kwijtscheldbare leningen op lange termijn.

Voor gezinnen, alleenstaanden en gepensioneerden

Onze inwoners vormen de motor van onze lokale economie.  Een heel aantal van hen wordt nu gedwongen om terug te vallen op technische werkloosheid en ziet zijn inkomen dus dalen.

Open Lede vraagt een gemeentelijke cadeaubon van €25 voor iedereen (1 per adres) en uitstel voor de inning van de gemeentebelastingen.

Omdat lokaal (kunnen) kopen ook na de crisis belangrijk blijft.

Voor onze cafés en restaurants

Onze cafés en restaurants zijn al meer dan een maand gesloten.  Voor de meeste van hen betekent dat concreet dat ze geen inkomen meer hebben.  Voor hen is technische werkloosheid nu eenmaal niet van toepassing.

Open Lede vraagt €1000 gemeentelijke hinderpremie bovenop de Vlaamse hinderpremie voor al onze cafés en restaurants.

Omdat we ook na de crisis een hapje willen eten en een pintje willen drinken in Lede

Voor al onze vrije beroepers, middenstanders & bedrijven

Het zijn niet alleen cafés en restaurants die met inkomensverlies geconfronteerd worden.  De lijst van handelszaken die als niet-essentieel worden gezien en dus moesten sluiten, is schier eindeloos.

Open Lede vraagt:

  • Voorlopige opschorting van de gemeentelijke bedrijfsbelasting
  • €500 gemeentelijke hinderpremie bovenop de Vlaamse hinderpremie
  • Opheffen of opschorten van belastingen en retributies ten aanzien zelfstandigen en ondernemers: terrasbelasting, standgeld marktkramers en foorkramers, belasting op inname openbaar terrein, …
  • Ondersteuning voor eenmanszaken zonder fysieke vestiging (b.v. door tussenkomst in de water- en energiefactuur)
  • Ondersteuning voor startende ondernemingen.

Wij hopen dat het bestuur inziet dat bijkomende steunmaatregelen nodig zijn om na de crisis Lede opnieuw te doen bruisen.

Blij met een digitale gemeenteraad

We zijn blij dat de gemeenteraad digitaal kan doorgaan. We betreuren echter, hoewel het tijdens deze crisis strikt genomen toegelaten is, dat de zitting niet openbaar is. Samen met het streamen ervan, zou het anno 2020 een koud kunstje moeten zijn  een digitale vergadering voor iedereen toegankelijk te maken.