Wat doet Open Lede?

Eetfestijn Open Lede

Op 7 en 8 oktober organiseerde Open Lede haar eetfestijn. Het vele volk, de gezellige babbels en het fantastisch lekkere eten zorgden opnieuw voor een geslaagd editie. We bedanken dan ook graag iedereen die is komen eten, onze sponsors en uiteraard ook onze helpers.

Meer foto’s kan u teugvinden op onze Facebookpagina.

Open Lede komt naar je toe met de zeven zomerse zondagen

Deze zomer komen we opnieuw naar jullie luisteren. Gedurende zeven zomerse weekends slaan we ons basiskamp op in één van onze deelgemeenten en trekken we willekeurig van deur tot deur met bv de volgende vragen:
▪️ Stel, u bent burgemeester van Lede, wat zou u veranderen?
▪️ Welk gemeentelijk initiatief steunt u en zou meer aandacht mogen krijgen? Is er een probleem/gebeurtenis in uw buurt/wijk en hoe zou zoiets kunnen opgelost worden?
▪️ Heb jij een suggestie naar het bestuur toe?
▪️ Hoe kan onze gemeente nog mooier worden dan ze al is? Tips?
 

Zijn we niet tot aan jouw deur geraakt, maar heb je ons toch iets te vertellen? Stuur ons een mailtje via 9340@openlede.be

Open Lede start campagne om straatverlichting terug aan te schakelen

Met enkele opvallende filmpjes die de overgang van het branden van de straatverlichting naar gedoofde straatverlichting tonen, pleit Open Lede om het licht op cruciale plaatsen te laten branden. “Heel wat mensen werken in nachtshiften waardoor bijvoorbeeld het doven van de oversteekplaats aan het station voor gevaarlijke situaties zorgt”, licht fractieleider Stijn Wille toe. Open Lede wil dat de gemeente op een slimme manier gebruik maakt van de straatverlichting. “LED-verlichting laat toe sommige zones te doven, andere te dimmen en nog andere gewoon aan te laten. Ook lichten laten reageren op beweging is mogelijk.” 

Lees het volledige artikel hier

Open Lede stelt zich vragen bij de bouw van sociale appartementen in het park van Mesen en organiseert zelf een infomoment

Op 14 juli 2023 maakt de gemeente Lede bekend dat er een aanvraag werd ingediend tot omgevingsvergunning voor het bouwen van 22 appartementen en een lokaal dienstencentrum van 22 appartementen. Wij maken ons zorgen om de impact op het verkeer en de parkeerdruk, de milieueffecten, de erfgoedwaarde van de site en vragen ons af op welke manier bepaald zal worden wie er in de appartementen zal mogen wonen. Maar we zijn vooral benieuwd naar hoe u er tegenover staat. Daarom organiseerden we 2 infomomenten om met u in gesprek te gaan!

Heraanleg Oordegemdorp

Het gemeentebestuur wil Oordegemdorp heraanleggen – wat op zich een goed initiatief is – doch gaf daarvoor slechts één infomoment in 2022. Open Lede is blij met een duidelijke keuze voor ontharding en aandacht voor groen in het centrum, parkeerplaatsen voor minder mobiele personen en deelwagens.

Maar we zien daarnaast ook meer dan de helft van de huidige parkeerplaatsen verdwijnen. We delen dan ook de ongerustheid van de omwonenden, buurtbewoners en handelaars over de mogelijke impact daarvan op de parkeerdruk in de ruime omgeving en natuurlijk ook op de omzet voor onze zelfstandigen en handelaars, die we niet alleen in woorden, maar ook in daden moeten ondersteunen.

Een goede balans tussen groen en voldoende parkeerplaatsen lijkt ons een must voor onze bewoners en handelaars. Met Open Lede steunen we de omwonenden dan ook in hun standpunt om gehoord te worden en willen we graag jullie stem horen.

𝙒𝙚 𝙫𝙧𝙖𝙜𝙚𝙣 𝙙𝙖𝙣 𝙤𝙤𝙠 𝙫𝙖𝙣𝙪𝙞𝙩 𝙤𝙥𝙚𝙣 𝙇𝙚𝙙𝙚 𝙙𝙪𝙞𝙙𝙚𝙡𝙞𝙟𝙠 𝙝𝙚𝙩 𝙫𝙤𝙡𝙜𝙚𝙣𝙙𝙚:

– Volledige transparantie met tijdige communicatie over de plannen, de timing en het verloop van de werken.

– Voldoende inspraakmomenten met duidelijke informatie voor de bewoners, handelaars, adviesraden en gemeenteraadscommissies.

– Ondersteuning voor de handelaars in en rond de werfzone aangaande omleidingen, fasering, timing, premies,…

– Aandacht voor de zwakke weggebruikers en minder mobiele personen

– Een goede afstemming tussen de start van het archeologisch onderzoek en de effectieve start van de werken gelet op de voorziene lange duur van deze planning

Nieuwjaarsreceptie Open Lede

Vrijdag 20 januari 2023 waren we vereerd om tijdens onze nieuwjaarsreceptie zowel premier Alexander De Croo als senaatsvoorzitster Stephanie D’Hose over de vloer te krijgen. Altijd interessant om hun kijk op de politieke actualiteit uit de eerste hand te vernemen. Hieronder kan u enkele foto’s van die avond terugvinden.