Beste Ledenaar, beste Impenaar, beste Papegemnaar,
beste Oordegemnaar, beste Smetledenaar, beste Wanzelenaar,

Woont u graag in Lede?
Bent u fier op uw (deel)gemeente?
Wij van Open Lede ook.

Wij, dat is een groep enthousiaste en positief ingestelde Ledenaars.
Mensen die hier geboren en getogen zijn en mensen die van elders naar hier zijn gekomen voor de vele troeven die ze hier vinden.
Allemaal vinden we dat het hier fijn wonen en samen-lee-ven is.
Maar tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat het nog beter kan.
Dat er nog heel wat mogelijk is om het leven hier aangenamer te maken:
of je nu rustig geniet van je oude dag, volop bezig bent met zorg voor gezin en kinderen of als jonge gast stilaan op eigen benen wil gaan staan.
Daar willen wij ons voor inzetten.

Vindt u dat gemeenteraadsverkiezingen over lokale thema’s moet gaan?
Dat het vooral moet gaan over hoe we het beter maken in onze gemeente?
Wij van Open Lede ook.

Wij willen op een andere manier aan politiek gaan doen.
Geen politieke spelletjes die vooral de eer en glorie van de politici zelf tot doel hebben, maar positief ingesteld samen met iedereen bouwen aan een beter Lede.
Waar je woont in de gemeente, maakt daarbij niet uit.
Ook je leeftijd of je achtergrond speelt geen rol. Open Lede wil er zijn voor iedereen.
Met duidelijke voorstellen rond alle uitdagingen die de samenleving heeft, met gerichte oplossingen voor kleine en grote problemen, met specifieke ondersteuning voor mensen en verenigingen.

Vindt u dat verkiezingen teveel over plaatsen en postjes gaan?
Wij van Open Lede ook.

Daarom dat we op zoek zijn gegaan naar geëngageerde mensen.
Wat ons samen brengt, zijn onze sociale bevlogenheid en de liberale waarden.
Sommigen van ons hebben een duidelijke link met Open VLD, maar anderen kiezen ervoor onafhankelijk en ongebonden op de lijst te staan.
Wat Open Lede vooral bindt, is de teamgeest.
Een groep waarin ieder op zijn of haar manier de handen uit de mouwen wil steken en mee wil werken aan een betere toekomst.
Ieder vanuit zijn ervaring, ieder vanuit haar leefwereld. Want geef toe, gemeentepolitiek moet niet gaan over de grote internationale vraagstukken.
Het moet gaan over u en ons, over wat ons in ons dagdagelijkse leven bezighoudt:
of onze (klein)kinderen veilig naar school kunnen, of er voldoende plaats is om zorgeloos je oude dag door te brengen, of je vereniging haar activiteiten kan blijven ontwikkelen, …

Dat we het ook menen met dat anders aan politiek doen, zal u zien in deze brochure en in onze reclameborden die u langs Leedse wegen en op de digitale snelweg kan terugvinden.
Iedereen zoals hij of zij is. Op de plaats waar hij of zij zich goed voelt, aan het doen wat hij of zij graag doet.
We zijn immers gewoon iemand van u en willen er zijn voor u.
Telkens nemen we een wolk met ons mee. Niet toevallig het symbool van Open Lede.
Niet alleen omdat u er de vorm van onze gemeente in terugvindt, maar ook als symbool voor onze dromen en ambities.

Hoe we al die dromen en ambities concreet willen realiseren, vindt u in deze brochure.
Met concrete voorstellen en actiepunten en met duidelijke engagementen.
Veel leesgenot en prettige ontdekking van onze kandidaten.

Stijn Wille & Erica Sermijn, uw lijsttrekkers