Jouw naam hier?

gezin centraal

mijn droom voor lede

  • Extra inspanningen worden geleverd voor kinderen uit kwetsbare gezinnen om hen maximaal kansen te geven om uit de armoedecontext te klimmen.
  • We hebben oog voor dierenwelzijn en treden op tegen verwaarlozing. We vervangen de klassieke vuurwerken door een diervriendelijke variant.
  • We voorzien voldoende plaatsen in de buitenschoolse kinderopvang. We richten de gebouwen en buitenspeelplaatsen in aangepast aan de noden van kinderen.
  • We onderzoeken of de bouw van een zwembad financieel haalbaar is. In afwachting van het resultaat proberen we met de omliggende steden en gemeenten met een zwembad een voordeeltarief te bekomen voor onze inwoners en scholen.

Gehuwd met Marc Van den Brande en mama van Bram en Ruben.
Onthaalmoeder.

Klinkaard 36 • 9340 Oordegem • sandra@openlede.be