Jouw naam hier?

uw geruststelling

in lede

  • We willen dat elke inwoner weet aan wat en hoe het belastinggeld wordt besteed. Daartoe stellen we een duidelijke meerjarenbegroting op. Deze wordt op een voor iedereen overzichtelijke en begrijpelijke manier voorgesteld.
  • Bouwprojecten moeten niet alleen getoetst worden aan hun kwaliteit maar dienen ook te passen in de omgeving. Het juiste bouwproject op de juiste plaats.
  • We bakenen de taken en opdrachten van de gemeente af. Overbodige taken of taken waar we in concurrentie gaan met zelfstandigen, of met de privé in het algemeen, zetten we stop.
  • We verlagen drastisch de belastingen op begraving en grafconcessies (momenteel de duurste gemeente op dit gebied). Nabestaanden hebben al genoeg leed te verwerken. 

Getrouwd met Katrien Antheunis en fiere vader van Sophie, Frederik en Evelyne.
Commercieel directeur België voor Allianz. Gemeenteraadslid Open VLD. 

Hoogstraat 113 • 9340 Lede • peter@openlede.be