peggy d’herde

durven ondernemen

mijn ambitie voor lede

  • We voeren ‘9340’ als algemeen telefoonnummer in voor de gemeentediensten.
  • De lokale economie willen we stimuleren door in te zetten op administratieve vereenvoudiging en digitalisering.
  • Wij willen aan tafel zitten met adviesraden en wensen rekening te houden met hun expertise.
  • Het ondernemerschap in de gemeente wordt gestimuleerd en een ondernemersloket opgericht.

Administratieve ontzorger van zelfstandigen bij W!Scan.
Zaakvoerder Juwelen Signatuur. Bestuurslid van de Middenstandsraad van Lede (MRL).

Guchtstraat 78/01 • 9340 Lede • peggy@openlede.be