norbert de smet

iedereen vooruit

mijn droom voor lede

  • We maken een prioriteitenlijst voor investeringen in wegen. Dat gebeurt op basis van aantal gebruikers, belang inzake mobiliteit, mogelijkheid tot realisatie veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers, afstemming met investeringen door nutsmaatschappijen.
  • We verplichten nutsmaatschappijen (elektriciteit, water, …) om werken tegelijkertijd uit te voeren. Werken zonder afstemming worden gepenaliseerd.
  • In het kader van de groenblauwe dooradering herwaarderen we het natuurlijke watersysteem. Dat dient tegelijkertijd als natuurlijke buffer in de strijd tegen overstromingen.

Gehuwd met Hilda en vader van Michael en Jurgen, beiden overleden, en Willem.
Eigenaar bandencentrale sinds 1979. Gemeenteraadslid Open VLD.

Suikerstraat 96 • 9340 Lede • norbert@openlede.be