Jouw naam hier?

recht voor de raap

mijn droom voor lede

  • We stimuleren de korte-keten-economie (rechtstreeks van producent naar consument) en bevorderen de verkoop van lokale producten.
  • Het behoud van de landbouw is een prioriteit in onze gemeente, bv. door voldoende brede landbouwwegen in stand te houden.
  • We behartigen de belangen van mensen uit land- en tuinbouw.
  • We hebben respect voor mensen met een andere geaardheid en streven naar gelijke kansen voor iedereen, zonder discriminatie.

63 jaar. Vader van Pieter-Jan, Michael en Lieselot.
Landbouwer in vee- en akkerteelt.

Kapellenhoek 19/2 • 9340 Smetlede • jozef@openlede.be