isabelle van der veken

zorg doet groeien

mijn ambitie voor lede

  • We houden de kwaliteit van onze sportinfrastructuur op peil en gaan met de verenigingen mee op zoek naar subsidies.
  • Er wordt een oplossing gezocht voor de verkeersproblematiek aan het sportcomplex De Ommegang.
  • We gaan volop voor de realisatie van de klimaatdoelstellingen. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld en neemt initiatieven om inwoners te overtuigen om daarin mee te stappen.
  • Het creëren en stimuleren van G-arbeidsplaatsen (arbeidsplaatsen voor andersvaliden) is een noodzaak.

Al 40 jaar fiere inwoner van Lede. Gehuwd met Wouter De Windt en samen ouders van Marthe en Witse.
Professioneel tewerkgesteld bij vzw Begeleid Wonen Pajottenland. In mijn vrije tijd ben ik consulente/groepsverantwoordelijke bij Victoria NV.

Bosstraat 6 • 9340 Lede • isabelle@openlede.be