ingo luypaert

sterke schouders

voor lede

  • We onderhouden contacten met de politiek in de provincie en Brussel met het oog op meer subsidies (ook voor de verenigingen) of op betere en snellere opvolging van dossiers (bv. werken aan gewestwegen of door nutsmaatschappijen).
  • We zetten in op het behoud van vlotte treinverbindingen met Aalst, Gent, Wetteren en Brussel.
  • Ons erfgoed wordt geherwaardeerd. In overleg met de eigenaars kijken we hoe we verborgen parels zoals La Lédoise (duivenconstateurs) en de Rabboutsmolen (watermolen Kloosterstraat) meer op de kaart kunnen zetten. Ook het debat over de toekomst en de financiering van de parochiekerken gaan we niet uit de weg.
  • Er wordt naar iedereen geluisterd, ook naar diegenen die minder hard roepen, en betrekken onze inwoners, verenigingen en handelaars zo snel mogelijk bij de opmaak van plannen, zowel voor concrete dossiers als voor het uitwerken van een langetermijnvisie.

48 jaar. Trotse papa van Astrid en Maarten.
Archeoloog. Werkt als raadgever omgeving, landbouw, cultuur, sport en onroerend erfgoed op het kabinet van viceminister-president Bart Tommelein.

Poortendriesstraat 1 • 9340 Lede • ingo@openlede.be