erica sermijn

gezond verstand

mijn ambitie voor lede

  • Preventie van armoede is een absolute prioriteit. We zetten in op tijdige detectie van problemen via samenwerking tussen scholen, artsen, … om snelle psychosociale begeleiding te starten voordat er gevorderde problemen ontstaan. Via optimale begeleiding zorgen we dat kinderen alle toekomstkansen behouden.
  • We organiseren een mobiel sociaal huis: een ploeg van Leedse vrijwilligers, ondersteund en gecoacht door professionele hulpverleners, gaat geregeld op bezoek bij inwoners met specifieke noden en bij senioren die nog thuis wonen en ondersteuning kunnen gebruiken. Zo willen we vereenzaming tegengaan, op een ongedwongen manier problemen detecteren en hulp bieden. De vrijwilligers kunnen allerlei informatie bezorgen over o.a. premies, seniorenverenigingen, … en kunnen zorgen voor tijdige inschakeling van professionele hulp waar nodig.
  • Gezondheidscampagnes (bv. griepvaccinatie) maken we actief bekend. We ondersteunen ook de mantelzorg bij chronisch zieken.

Gehuwd met Frederic Dierckxsens en trotse mama van Amélie, Arthur en Noémie.
Arts internist en infectioloog in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis te Aalst.

Oordegemkouter 21 • 9340 Oordegem • erica@openlede.be