Jouw naam hier?

sterke wil

mijn ambitie voor lede

  • We gaan de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstorten door de opmaak van een plan met concrete initiatieven. We streven naar een proper Lede met meer vuilnisbakken verspreid over groot-Lede, het tegengaan van leegstand, …
  • Jeugdbewegingen kunnen gebruik maken van de gemeentelijke vrachtwagens om hun kampgerief te vervoeren.
  • Klachten van burgers over de gemeentelijke dienstverlening, maar ook inzake overlast (zwerfvuil, geluidshinder, sluikstort, graffiti, …) nemen we serieus en er wordt binnen een redelijke termijn gezorgd voor antwoord, opvolging en aanpak van het probleem.
  • We zorgen voor het onderhoud van de bestaande infrastructuur in en rond de sporthal (douches, verluchting, airco, looppiste, fitnesstoestellen, …).

Gehuwd met Pieter Roels en mama van Tine en Marie. Logistiek coördinator bij een direct-mail bedrijf in Wetteren.
Daarvoor mede-zaakvoerster in het familiebedrijf Eeckhaudt te Lede, producent en groothandelaar in potgrond en schors.

Blomstraat 58 • 9340 Lede • els@openlede.be