christoph ponnet

open kaart

mijn droom voor lede

  • Carnaval is een volwaardig deel van ons cultuurbeleid. De ondersteuning voor onze carnavalsverenigingen moet herbekeken worden.
  • Op basis van een erkenning als ‘Reusvriendelijke gemeente’ houden we onze reuzenfolklore levendig.
  • We zorgen voor plaatsen waar jongeren laagdrempelig kunnen samenkomen.
  • We realiseren mee de ondertunneling van de spoorweg t.h.v. de Wichelsesteenweg om het fileprobleem op te lossen. Ook op andere filegevoelige plaatsen treden we in overleg met het Vlaams Gewest en andere partners met het oog op een structurele oplossing.

44 jaar. Gehuwd met Vicky en papa van Angel en Lovely en pluspapa van Milan.
Arbeider.

Wichelsesteenweg 11 • 9340 Lede • christoph@openlede.be