chantal d’haese

raad en daad

mijn ambitie voor lede

  • We staan in voor en ondersteunen mee de uitbouw van G-sport en het aanbod van G-cultuur binnen Lede. Andersvaliden mogen zeker niet vergeten worden.  Verenigingen en organisaties die daar op inzetten krijgen een extra duwtje in de rug.
  • We zorgen voor eenvoudige en heldere taal in de dienstverlening van de gemeente.
  • Bij wegenwerken of inrichting van de publieke ruimte gaan we zo snel mogelijk in overleg met inwoners en omwonenden om aandachtspunten te detecteren om hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken. We zorgen ook voor heldere communicatie over de voortgang van de werken.

56 jaar. Gehuwd met Stephan, mama van Veronique, Laurens en Charlotte.
Apotheker.

Markt 12 • 9340 Lede • chantal@openlede.be